Zoeken

Brief aan klimaatjongeren

De ecologie van een wereld in verandering.

©Belga

Wetenschappers hebben terug hoop. En dat is dankzij jullie, de duizenden scholieren die massaal de straat op trekken om meer klimaatambitie te eisen. Want jullie hebben gelijk: de klimaatmaatregelen moeten dringend versterkt worden om klimaatverandering binnen de perken te houden, zodat de kinderen van vandaag en morgen een leefbare wereld  behouden!

Er zijn nog heel wat vragen zijn omtrent klimaatverandering en over wat er precies moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. In deze brief bezorgen wij alvast enkele wetenschappelijk onderbouwde antwoorden om jullie extra houvast te bieden.

—————-

Warmt de aarde op?

Ja! Gemiddeld is de wereldwijde temperatuur nu al met bijna 1 °C gestegen (dit is ten opzichte van de gemiddelde temperatuur tussen 1951 en 1980).

—————-

Is de rol van de mens in de huidige klimaatverandering wetenschappelijk bewezen?

Ja, ook dat is onomstotelijk bewezen. Zo goed als 100% van de waargenomen opwarming is te wijten aan menselijke activiteiten.

—————-

Zijn de gevolgen echt zo erg?

Al bij de huidige opwarming van ‘slechts’ 1°C worden we geconfronteerd met toenemende en sterkere natuurrampen zoals hittegolven, droogtes en extreme stormen. Naarmate de aarde verder opwarmt komen er meer en hevigere rampen.Bovendien is de kans groot dat wanneer de opwarming boven 2°C gaat, de natuur zelf  broeikasgassen begint af te geven, waardoor de klimaatopwarming zichzelf zal versterken. Een soort sneeuwbaleffect dus waardoor het nog veel warmer wordt.

—————-

Wat moet er dan gebeuren?

Er moeten NU onmiddellijk drastische en structurele maatregelen genomen worden. Om klimaatopwarming te beperken tot 2°C moet onze CO2 – uitstoot met ongeveer 25% afnemen tegen 2030, en met 85% tegen 2050. Om onder 1.5°C te blijven, moet de uitstoot tegen 2050 zelfs netto gelijk zijn aan nul.

—————-

Kan dat wel, de temperatuurstijging onder 2°C houden?

De kennis en technologieën die hiervoor nodig zijn bestaan al. Het vereist nu in de eerste plaats de politieke moed om voluit in te zetten op de overgang (transitie) naar een maatschappij zonder broeikasgas-uitstoot. Deze investering biedt bovendien de kans op positieve verandering op allerlei andere vlakken. Denk bijvoorbeeld maar aan zuiverdere lucht en voldoende voedsel en drinkbaar water voor iedereen.

—————-

Doen we nog niet genoeg dan?

Nee! De CO2 – uitstoot neemt wereldwijd nog steeds toe – we stoten dus niet minder uit, maar elk jaar meer en meer. Het omgekeerde van wat er moet gebeuren. Bovendien liggen de voorgestelde beleidsmaatregelen nog mijlenver van wat nodig is om de uitstoot drastisch te verminderen, en dat geldt zowel op lokaal als op Belgisch, Europees en globaal niveau. Met de voorstellen die momenteel op tafel liggen, stevent de wereld af op zo’n 3°C opwarming tegen het eind van de eeuw. Dat klinkt misschien weinig maar is catastrofaal.

—————-

Zijn al die maatregelen voor het klimaat niet slecht voor de economie?

Nee, integendeel! De kosten van niets doen liggen vele malen hoger dan de investeringen om de uitstoot sterk te laten afnemen. Niets doen leidt tot enorme kosten, onder andere door schade van overstromingen, stormen en bosbranden.Extreme droogtes en daaruit volgende voedseltekorten zullen sociale onrust en grote migratiegolven op gang brengen. De overgang naar een uitstootvrije maatschappij daarentegen is economisch veel voordeliger en brengt ook extra jobs mee. Bovendien bedragen subsidies voor fossiele brandstoffen wereldwijd jaarlijks 530 miljard dollar.Als dit geld zelfs maar gedeeltelijk en geleidelijk gebruikt wordt om de overgang naar een CO2 – uitstootvrije maatschappij te bekostigen, geraken we al heel ver.

—————-

Wat kan ik doen?

Het grootste effect bereik je door wat jullie nu doen: het debat blijven aangaan en actie blijven voeren voor politieke en sociale verandering. Voor een individu hebben stoppen met het eten van vlees en het vliegtuig vermijden de grootste impact op de uitstoot van broeikasgassen.

—————-

Wat moet de overheid doen?

Eis dat de nodige maatregelen getroffen worden om een afname van de uitstoot te verkrijgen die minstens overeenkomt met de 2°C-doelstelling (en liefst streven naar <1.5°C opwarming). Dit zal enkel mogelijk zijn als onder andere:

  • de voorziening van hernieuwbare energie snel en sterk wordt uitgebouwd

  • woningen en gebouwen energiecentrales worden in plaats van energieverslinders

  • de mobiliteit hervormd wordt (alle transport elektrisch maken én alternatieven voor de auto voorzien)

  • ontbossing hier en elders wordt tegengegaan en bomen worden aangeplant waar mogelijk,

  • ook de schade die berokkend wordt door de enorme veestapel zal aangepakt moeten worden.

Het is hoog tijd voor verandering. En om alles te veranderen, hebben we iedereen nodig! Het is een én-én-én-én verhaal, dat enkel kan slagen wanneer politieke maatregelen en gedragsveranderingen hand in hand gaan.

Bron: Global Change Ecology

#scientists4climate

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven